Grant from Norwegian Fund

International Center for Entrepreneurship, together with a Partner institution from Norway – Green Transformation AS, and a group of colleagues has got the grant from the Norwegian Fund, nr NORW.19.01.04-02-0046/20-001.  The planned activities include the development and implementation of innovations in the area of: environmental technologies.

The objective of the project is the development of entrepreneurship and innovation in a company owned and operated by a woman with the participation of other women in pursuit of sustainable green business development objectives in cooperation with entities from Norway and with relevant Polish research and development centres of professional know-how.

The aim of the project is consistent with the general objective of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2020 and aligned with the aim and scope of the “Entrepreneurship Development and Innovation” Programme as well as those of the Grant Scheme for Women Entrepreneurs.

Międzynarodowe Centrum Przedsiębiorczości, wraz z instytucją partnerską z Norwegii – firmą Green Transformation AS oraz grupą współpracowników, otrzymało grant z Funduszu Norweskiego, nr NORW.19.01.04-02-0046/20-001. Planowane działania obejmują opracowanie i wdrożenie innowacji w obszarze: technologie środowiskowe.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w firmie należącej do kobiety i prowadzonej przez nią z udziałem innych kobiet w dążeniu do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju zielonego biznesu we współpracy z podmiotami z Norwegii oraz z odpowiednimi polskimi ośrodkami badawczo-rozwojowymi zajmującymi się profesjonalnym know-how.

Cel projektu jest zgodny z celem ogólnym Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2020 i jest zgodny z celem i zakresem Programu “Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” oraz Programem dotacji dla kobiet-przedsiębiorców.

CZYTAJ WIĘCEJ / READ MORE


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s