Vertical farming project

Grant from Norwegian Fund

International Center for Entrepreneurship, together with a Partner institution from Norway – Green Transformation AS, and a group of colleagues has got the grant from the Norwegian Fund, nr NORW.19.01.04-02-0046/20-001.  The planned activities include the development and implementation of innovations in the area of environmental technologies.

The objective of the project is the development of entrepreneurship and innovation in a company owned and operated by a woman with the participation of other women in pursuit of sustainable green business development objectives in cooperation with entities from Norway and with relevant Polish research and development centres of professional know-how.

The aim of the project is consistent with the general objective of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2020 and aligned with the aim and scope of the “Entrepreneurship Development and Innovation” Programme as well as those of the Grant Scheme for Women Entrepreneurs.

Międzynarodowe Centrum Przedsiębiorczości, wraz z instytucją partnerską z Norwegii – firmą Green Transformation AS oraz grupą współpracowników, otrzymało grant z Funduszu Norweskiego, nr NORW.19.01.04-02-0046/20-001. Planowane działania obejmują opracowanie i wdrożenie innowacji w obszarze: technologie środowiskowe.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w firmie należącej do kobiety i prowadzonej przez nią z udziałem innych kobiet w dążeniu do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju zielonego biznesu we współpracy z podmiotami z Norwegii oraz z odpowiednimi polskimi ośrodkami badawczo-rozwojowymi zajmującymi się profesjonalnym know-how.

Cel projektu jest zgodny z celem ogólnym Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2020 i jest zgodny z celem i zakresem Programu “Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” oraz Programem dotacji dla kobiet-przedsiębiorców.

Events / Wydarzenia

1.WYDARZENIE OTWIERAJĄCE PROJEKT  / SEMINARIUM POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI – LINK do rejestracji

Wydarzenie odbyło się 15.I.2022 r., godz.11:30 – 13:45 W trybie online I było zatytułowane: Czyste powietrze dzięki ogrodom wertykalnym W programie znalazły się tematy: a) Prezentacja celów i założeń projektu, b) Informacja o planowanych działaniach,  c) Prezentacja połączona z dyskusją nt.
ogrody wertykalne jako alternatywna forma
zieleni miejskiej, d) Prezentacja połączona z dyskusją nt.
Ogrody wertykalne i micro-farming jako remedium
na kryzys klimatyczny, e) Najpiękniejsze ogrody wertykalne świata – prezentacja   W spotkaniu wzięło udział 27 osób. Dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy na następne!  

 
2.WYDARZENIE PROJEKTOWE  / SEMINARIUM POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI odbyło się 15.III.2022 r., godz.18:30-20:00 w trybie online i było zatytułowane: „Opracowanie i wdrożenie innowacji – technologii przyjaznych środowisku w postaci ogrodów wertykalnych z uwzględnieniem micro-farmingu”, realizowanego w ramach Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021. W programie znalazło się: a) Prezentacja celów i założeń projektu, b) Informacja o planowanych działaniach,  c) Prezentacja połączona z dyskusją nt. ogrody wertykalne jako alternatywna forma zieleni miejskiej, d) Prezentacja połączona z dyskusją nt. Ogrody wertykalne i micro-farming jako remedium na kryzys klimatyczny, e) Najpiękniejsze ogrody wertykalne świata – prezentacja 
3. Wydarzenie typu seminarium odbyło się 28.V.2022 r. w godz.15:00-17:30 w trybie online i było zatytułowane:  „Zielona Transformacja (w tym badanie na ile idea ogrodów wertykalnych jest znana)”   W programie wzięło udział 20 osób.   
4. Warsztaty w formie burzy mózgów odbyło się 10.XII.2022 r.  – więcej informacji – wkrótce 
5. Warsztaty w formie burzy mózgów odbyło się 12.XII.2022 r.  – więcej informacji – wkrótce 
6. Warsztaty w formie burzy mózgów odbyło się 20.XII.2022 r.   – więcej informacji – wkrótce 

Zdjęcia z postępu prac remontowych

Przed:W trakcie/po:

Sierpień 2021 r.  
l Lipiec 2022 r.
Wrzesień 2021 r. Wrzesień 2022 r.

Wrzesień 2021 r.
Wrzesień 2022 r.